sản phẩm

Tin Tức

thông tin liên hệ
Ms Thảo
NVKD - 0934 078 947

Ms. Diễm
NVKD - 0905 174 158

-

Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

Cám mì
Cám mì
SPC(Soybean protein concentrate)
SPC(Soybean protein concentrate)
Bột mì 3
Bột mì 3
Bột Mì 28 Phần Trăm Gluten
Bột Mì 28 Phần Trăm Gluten
Bột Mì 32 Phần Trăm Gluten
Bột Mì 32 Phần Trăm Gluten
Bột Mì 36 Phần Trăm Gluten
Bột Mì 36 Phần Trăm Gluten